Waluty wszystkich państw świata - encyklopedia dla turystów
Page
Menu
Home > Dinar serbski

Dinar serbski

Historia

Pierwsza wzmianka o serbskim dinarze pochodzi już z czasów panowania Stefana Nemanjić w 1214 roku, kiedy to kuto srebrne monety w tej walucie. W czasie gdy Serbia była częścią imperium Otomańskiego, to na jej terenie obowiązywało kilka walut. W 1867, gdy z kraju wycofano ostatnie garnizony Ottomańskie, Książę Mihailo Obrenović nakazał wtedy wybicie ujednoliconej waluty tj. dinara serbskiego. Kurs tej waluty został powiązany z francuskim frankiem.

W 1920 r. serbski dinar został zastąpiony dinarem jugosłowiańskim. Z kolei w latach 1941-1944 obowiązującą walutą na serbskich ternach stał się ponownie dinar serbski. W 1944 roku jednak Serbia ponownie została włączona w terytorium Jugosławii, co wiązało się z powrotem do dinara jugosłowiańskiego.
W 2003 roku Serbia ponownie odzyskała pełną niezależność, czego jednym z symboli było przywrócenie do obiegu dinara serbskiego.

Użyteczne informacje dla turystów

Wjeżdżając na terytorium Serbii trzeba koniecznie zgłosić przewóz pieniędzy o wartości powyżej 5 000 EUR. Jeżeli nie uzyska się pisemnego potwierdzenia wwozu takiej ilości pieniędzy, to przy wyjeździe z Serbii mogą one zostać odebrane. Postępowanie odwoławcze jest bardzo żmudne i długie, a szanse na odzyskanie środków są małe.


W Serbii znajdziemy bardzo dużo banków i kantorów, kursy walut nie różnią się znaczące od siebie w poszczególnych placówkach. Podczas wymiany dolarów często żądane jest ukazanie paszportu. W dużych sklepach, hotelach, restauracjach można bezproblemowo skorzystać kart płatniczych.
Co do zasady ceny usług oraz żywności w Serbii są na zbliżonym poziomie do tych występujących w Polsce. W Serbii trzeba uważać jednak na naciągaczy i przestępców.

https://pl.currs.info/dinar-serbski/

Login